ગુવાર-ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટેની રેસિપી વાંચવાં ફોટા પર ક્લિક કરો

ગુવરનું શાક ખાય ખયને કાંટાડો આવે તો આજે ગુવારનું અલગ શાક બનાવો મજા આવી જશે આવો આજે બનાવીએ ગુવાર ઢોકળીનું શક ગુવાર-ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી સામગ્રી (ઢોકળી માટે) : » ચણાનો લોટ ૨૫૦ ગ્રામ » ઘંઉનો લોટ ૫૦ ગ્રામ » તેલ ૪ ચમચા » ધાણાજીરું ૧ » મરચું ૨ ચમચી » હળદર અડધી … Read more

ગલકાનાં પકોડા બનાવવા માટેની રેસીપી વાંચવા ફોટા પર ક્લિક કરો

કેમ છો મિત્રો તમે બધા ગલકાનું શાક બનાવતા હસો પરંતુ ગલકાનું શાક દરેક લોકોને ભાવતું નથી હોતું તો આજે અમે તમારી સાથે ગલકાની એક અલગ જ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ તમે ઘરે ગ્લકાનું શાક બનાવતા હશો પરંતુ આજે આપણે ગલકના પકોડા ગલકાના પકોડા બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી : ગલકાના પકોડા બનાવવા માટેની રીત : ગલકાં … Read more