ગુવરનું શાક ખાય ખયને કાંટાડો આવે તો આજે ગુવારનું અલગ શાક બનાવો મજા આવી જશે આવો આજે બનાવીએ ગુવાર ઢોકળીનું શક

ગુવાર-ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી

સામગ્રી (ઢોકળી માટે) :

» ચણાનો લોટ ૨૫૦ ગ્રામ » ઘંઉનો લોટ ૫૦ ગ્રામ

» તેલ ૪ ચમચા

» ધાણાજીરું ૧

» મરચું ૨ ચમચી

» હળદર અડધી ચમચી

» મીઠું પ્રમાણસર

» હિંગ પ્રમાણસર

સામગ્રી (શાક) માટે :

» ગુવાર ૫૦૦ ગ્રામ

» તેલ ૪ ચમચા

» ખાંડ ૪ ચમચા

» હિંગ પ્રમાણસર » અજમો ૨ ચમચી

» ખાવાનો સોડા અડધી ચમચી

» હળદર, ધાણાજીરું,

મીઠું પ્રમાણસર

» મરચું ૨ ચમચી

ઢોકળી બનાવવાં માટેની રીત :

ઢોકળીની બધી સામગ્રી ભેગી કરી રોટલી કરતાં કઠણ અને ભાખરી કરતા સહેજ ઢીલો લોટ બાંધવો. પછી તેના લૂવા પાડી વણીને કટ કરવી. હવે એક તપેલીમાં તેલ ગરમ મૂકવું. તેલ ગરમ થાય એટલે અજમો અને હિંગનો વધાર કરવો. પછી તેમાં સમારેલો ગુવાર નાખી જોઈતા પ્રમાણમાં પાણી અને સોડા નાખી ગેસ પર મધ્યમ તાપે ચડવા દેવું. ગુવાર અધકચરો ચડે એટલે ઢોકળી તેમાં નાખી દેવી અને ધીમે તાપે તેને ખદખદવા દેવી. પછી ઢોકળી ચડી રહે એટલે તેમાં બધો મસાલો નાખવો અને દસેક મિનિટ પછી તેને નીચે ઉતારી લેવું. પછી તેમાં કોથમીર ભભરાવી ગરમ ગરમ સર્વ કરવું.

તો તૈયાર છે ગરમા ગરમ ગુવાર ઢોકળીનું શાક ગરમ રોટલી સાથે શાક પીર શો

આ પણ વાંચો

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *