બટાકાનો ફરાળી ચેવડો સામગ્રી :

  • ૪ બટાકા,
  • ૧ કપ શીંગદાણા,
  • પા કપ કાજુ ફાડા,
  • પા કપ સૂકી દ્રાક્ષ,
  • પા કપ સૂકા કોપરાની લાંબી પાતળી કાપેલી ચીરી.
  • મીઠું, મરચું લાલ)
  • મરીનો ભુકો પ્રમાણસર,
  • દળેલી ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર,
  • ચેવડો તળવા માટે તેલ.
  • થોડું જીરૂ અને ખસખસ મરજીયાત.

રીત : (૧) બટાકા ધોઈ છીણી લેવા. છીણ પાણીથી ધોઇ લેવી. (૨) તેલ ગરમ કરવા મૂકવું. મધ્યમ તાપ રાખવો. પાણીમાંથી નીતારી છીણ હાથેથી દબાવી લગભગ બધું જ પાણી નીતારી દેવું. (૩) કોરી થયેલ છીણ તેલમાં નાંખી તળવી. એકસરખું હલાવી છીણ ધીમા તાપે કડક તળવી. ઝારાથી છીણ ઉપર – નીચે હલાવતા રહેવું. (૪) તળાયેલ છીણ એક તરફ કાઢી લેવી. તે તેલમાં સીંગદાણા તળવા. કાજુના ફાડા આછા ગુલાબી રંગના ખૂબ આછા તાપે તળવા. કોપરાની ચીરી પણ તળી લેવી. (૫) છીણમાં તળેલી શીંગ, કાજુ, દ્રાક્ષ, કોપરાની ચીરીઓ, મીઠું, મરચું અને દળેલી ખાંડ નાંખી બધુ બરાબર હલાવી ચેવડો તૈયાર કરવો. જીરૂ અને ખસખસ શેકી લેવા. બંને અલગ શેકવા. શેકેલું જીરૂ હાથેથી મસળી નાખવું

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *