ટામેટું દરેકના રસોઈ ઘરમાં વપરાતું એક શાક છે , જ્યુસી અને ખાટુ મીઠું ટામેટું કાચું ખાવું પણ હેલ્થી છે.ટમેટમાં આઇરન, ફોલિક ઍસિડ હોય છે જે આતરડાને સ્વસ્થ રાખે છે આ ઉપરાંત ટમેટમાં પાંચ પ્રકારના વિટામિન હોય છે. પાકા ટમેટમાં વિટામિન એ, બી, અને સી મોટા પ્રમાણમા હોય છે.

  1. ટામેટાં સ્કીન માટે ખુબજ લાભદાયક હોય છે. ટામેટાના રસ કે સુપમાં સાકર મેળવીને પીવાથી પિત્તજન્ય વીકરો મટે છે
  2. પાકા ટમેટાનો તાજો રસ નાના બાળકોને દિવસમાં બે થી ત્રણ વાર પીવડાવવામાં આવે તો બાળકો નીરોગી ,તાકતવર અને હેલ્થી બનાવે છે.
  3. પાકા ટમેટાનો એક પ્યાલો રસ અથવા સૂપ નિયમિત પીવાથી આતરડામાં જામેલો મળ છૂટો પડે છે અને કબજિયાત દૂર થાય છે.
  4. પાકા ટામેટાંના તાજા રસમાં પાણી અને થોડું મધ પીવાથી રક્તપિત્ત તથા લોહી વિકાર મટે છે.
  5. ટામેટાના રસમાં હિંગનો વઘાર કરીને પીવાથી કૃમિરોગમાં પણ ફાયદો થાય છે.
  6. સવાર સાંજ ટામેટાના રસનું સેવન કરવાથી રતાંધળાપનું દૂર થવામાં મદદ થાય છે, દ્રષ્ટિ શુદ્ધ થાય છે. હદય રોગથી લઈને કેન્સર જેવા મોટા રોગોમાં ટામેટાં ખુબજ ઉપયોગી થાય છે.
  7. ટામેટાં એવું એક શાક છે જે સલાડ અને વઘાર ઉપરાંત એલેર્જીથી પણ બચાવે છે

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *