સ્ટફ્ડ પરાઠા બનાવવા માટે આ ટિપ્સ અનુસરો

લોટનો ઉપયોગ કરો

સ્ટફ્ડ પરાઠા બનાવતી વખતે, જ્યારે લોટ તૈયાર થાય, તેને રોલ કરતા પહેલા બંને બાજુ લોટનો ઉપયોગ કરો. આમ કરવાથી પરાઠાને પાથરવામાં સરળતા રહેશે અને પરાઠા ફાટશે નહીં. આ સિવાય પરાઠા બનાવતી વખતે લોટમાં મીઠું નાખો, પરંતુ સ્ટફિંગમાં મીઠું ઓછું રાખો.કારણ કે સ્ટફિંગમાં મીઠું હોવાથી સ્ટફિંગ ભીનું થઈ જાય છે અને પરાઠા તૂટવા લાગે છે.

વેલણનો ઉપયોગ છેલ્લે કરો

ઘણીવાર લોકોને પરાઠામાં વધુ સ્ટફિંગ ગમે છે. પરંતુ રોલિંગ પછી તે ફાટી જાય છે અને બહાર આવે છે. હા, જો તમને પરાઠામાં વધુ સ્ટફિંગ પસંદ હોય તો તેને બનાવતી વખતે તમારા હાથથી દબાવીને ફેલાવો, અને તેમાં થોડો લોટ પણ ઉમેરો અને છેલ્લે તેને રોલિંગ પીન વડે રોલ કરો. આમ કરવાથી તમારો પરાઠા ક્યારેય ફાટશે નહીં.

લોટ થોડો ઢીલો બાંધો

સ્ટફ્ડ પરાઠા માટે લોટ બાંધતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે લોટ થોડો ઢીલો રહે. આમ કરવાથી, જ્યારે પણ તમે સ્ટફિંગ કરશો, ત્યારે રાંધેલા પરાઠા તુટશે નહીં. આ સિવાય, સ્ટફિંગ કરતી વખતે, પરાઠામાં મસાલો થોડું દબાવીને ભરો.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *