દૂધ દરેક ઘરમાં આવે છે. દૂધની ચા વગર, મોટાભાગના ઘરોમાં સવાર નથી. આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય રીતે કાચું દૂધ હંમેશા ઉકાળીને ઉપયોગમાં લેવાય છે. જોકે દૂધને ઉકાળવું એ મોટું કામ નથી, પરંતુ ક્યારેક દૂધ ઉકાળતી વખતે તમારું ધ્યાન ભટકી જાય છે, જેના કારણે નીચે પડવાથી તમામ દૂધ બગડી જાય છે. આ ઘણા ઘરોમાં સામાન્ય છે. આવી સ્થિતિમાં, આજે અમે તમારા માટે આવી કેટલીક સરળ ટિપ્સ લાવ્યા છીએ, જેને અપનાવીને તમે ઉકળતા દૂધને નીચે પડતા બચાવી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ-

  1. દૂધ ઉકાળતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે દૂધ યોગ્ય સમયે અને તાપમાન પર ઉકાળવું જોઈએ. નહિંતર, તમારું દૂધ ઉભરાઈ શકે છે અને નીચે પડી શકે છે અથવા તે ફાટી શકે છે.
  2. જ્યારે તમે દૂધ ઉકાળો છો, ત્યારે તેની અંદર એક ચમચી મૂકો. આ તમારા દૂધને પેનમાંથી પડતા અટકાવશે.
  3. દૂધ ગરમ કરતી વખતે, જો તમે ડબલ બોઈલરનો ઉપયોગ કરો છો, તો પણ તમારું દૂધ ગરમ કરતી વખતે ઉભરાતુ નથી. આ માટે, તમે એક મોટા વાસણમાં પાણી ગરમ કરો અને તેની અંદર દૂધને નાના વાસણમાં રાખો અને તેને ગરમ કરો, તો પણ દૂધ ઉકળતા સમયે બહાર નહીં આવે.
  4. જો દૂધ ઉકળતા સમયે ફીણવા લાગે તો તેમાં થોડું પાણી છાંટવું. આમ કરવાથી પણ દૂધ ઉભરાઈ નહી.
  5. જો તમે દૂધના વાસણ પર લાકડાની ચમચી અથવા ચમચો મૂકો તો પણ દૂધ ઉભરાતુ નથી. આ માટે, તેને એવી રીતે રાખો કે તે વાસણની બંને બાજુઓને આવરી લે.
  6. જો તમે દૂધને ઉકાળવા માટે જાડા તળિયાવાળા વાસણનો ઉપયોગ કરો અને દૂધ રેડતા પહેલા વાસણમાં થોડું પાણી નાખો, તો પણ દૂધ ઉકળતી વખતે બહાર નહીં આવે.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *