સોજીના લાડું અને કોપરાની લાડુળી બનાવવા માટેની રેસિપી ફોટા પર ક્લિક કરી વાંચોસોજીના લાડું

હાલ ગણેશ ચતુર્થી ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારબાદ નવરાત્રી આવશે આ તહેવારોમાં પ્રસાદ બનાવવા માટેની રેસિપી નોંધી લો

સોજીના લાડું બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી

સામગ્રી :

અડધી વાટકી ઘી

૧ વાટકી સોજી

અડધી વાટકી કોપરાનું છીણ

અડધી વાટકી ખાંડ

કાજુ બદામ પિસ્તા એલચી પાઉડર

સોજીના લાડું બનાવવા માટેની રીત: ૨ વાટકી દૂધ રીત સૌ પ્રથમ એક કડાઈમાં ઘી મૂકી ગરમ થાય પછી તેમાં સોજી નાંખી ધીમાં તાપે ગુલાબી શેકો. શેકાઈ જાય પછી તેમાં કોપરાનું છીણ, ખાંડ એલચી પ ાઉડર કાજુ બદામ પિસ્તા અને છેલ્લે દૂધ નાખી મિશ્રણને સતત હલાવતા રહો. આ મિશ્રણ લચકા પડતું થાય પછી લાડું બનાવવાનાં બીબામાં ઢાળી લાડુ બનાવો. ગણપતિ બાપ્પાને ભોગ ધરાવવા માટે સોજીના લાડું તૈયાર છે.

કોપરાની લાડુળી બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી

૧: વાટકી કોપરાનું છીણ

અડધી વાટકીઃ દૂધ

અડધી વાટકી ખાંડ

૧૦૦ ગ્રામઃ માવો ૧ ચમચી:

ઘી

કોપરાની લાડુળી બનાવવા માટે રીત : સૌ પેલા કડાઈમાં ઘી મુકી તેમા કોપરાનું છીણ લય સાંતળો.હવે તેમા દૂધ ખાંડ નાખી ધીમા તાપે હલાવો. દૂધ બળી જાય પછી માવો નાખો મિશ્રણ લચકા પડતું થાય પછી ઠરવા દો અને પછી નાની લાડુળી વાળી કોપરા ના છીણ માં રગદોળો અને ગણપતિ દાદાના પ્રસાદ માં ધરો.ટેસ્ટ માં સરસ લાગશે.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Leave a comment