1. હીંચકી, અથવા ઉલટી થાય તો કેળાના પલ્પમાં ચપટી હિંગ ખાવાથી તે ઉલટી, બેચેની, હિચકી બંધ થઇ જાશે.
  2. જેમની યાદશક્તિ શક્તિ નબળી છે, તેઓએ દસ ગ્રામ હીંગ, વીસ ગ્રામ કાળા મીઠું મેળવીને ભેળવી લેવું જોઈએ અને દરરોજ થોડું ગરમ ​​પાણી વડે ફાકી લેવું જોઈએ. યાદશક્તિ સારી રહેશે.
  3. શાકભાજી અને કઠોળ જેવા દૈનિક ભોજનમાં હીંગનો છંટકાવ કરવાથી પેટની રક્ષા કરે છે.
  4. છાતીમાં લાળ અથવા કફ આવે ત્યારે પાણીમાં હીંગ ઉમેરીને 2-3-. દિવસ છાતી પર લગાડો, કફ ઉધરસ સાથે બહાર આવે છે.
  5. જો નબળા પાચનને કારણે પેટમાં કોઈ સમસ્યા થાય છે, તો હિંગષ્ટક ચુર્ણ લેવાથી પાચન મટે છે.
  6. જો દાદર કે ચામડીનો રોગ હોય તો પાણીમાં હીંગ ઓગાળીને પેસ્ટ બનાવી તેના પર લગાવવાથી રાહત મળે છે.
  7. જો સાંભળવામાં તકલીફ હોય તો બકરીનાં દૂધમાં હીંગ નાંખો અને કાનમાં બે ટીપાં નાંખો, પછી કાનમા ૱ લગાવીને સૂઈ જાઓ. સવારે કાન સાફ કરો, તમે થોડા દિવસોમાં સારી રીતે સાંભળવાનું શરૂ કરશો.
  8. લીમડાના તેલમાં હીંગ લગાવવાથી ફાટેલી પેનીમાં રાહત મળે છે.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *