આ રહ્યા એસીડીટી થી છુટકારો મેળવવા ના ઉપાયો,ચપટી વગાડતા મેળવો એસીડીટી થી છુટકારો,ફટાફટ જાણી લો ઉપાયો

આમળાના પાવડરનો ઉપયોગ એક મહત્વપૂર્ણ દવા તરીકે થાય છે. જો તમને એસિડિટીની ફરિયાદ છે, તો તમારે આમળાના પાવડરને સવાર-સાંજ લેવા જોઈએ.

આદુના સેવનથી એસિડિટીથી છુટકારો મળી શકે છે, આ માટે તમારે આદુને નાના નાના ટુકડા કરી તેને ગરમ પાણીમાં ઉકાળો અને પછી આદુની ચા પણ લઈ શકાય છે.

મુલેઠીનો પાવડર અથવા તેના ઉકાળાથી તમને એસિડિટીથી પણ રાહત મળશે, આટલું જ નહીં, ગળામાં બળતરા પણ આ ઉકાળાથી મટે છે.

લીમડાની છાલને પીસીને તેનો પાઉડર બનાવી પાણી સાથે લેવાથી એસિડિટીથી રાહત મળે છે એટલું જ નહીં, જો તમારે પાઉડરનું સેવન ન કરવું હોય તો લીમડાની છાલને રાત્રે પાણીમાં પલાળી રાખો અને સવારે તેનું પાણી પીશો, તેનાથી મુક્તિ મળશે.

સુકી દ્રાક્ષ અથવા ગુલકંદનું સેવન કરવાથી એસિડિટીથી પણ છુટકારો મળે છે, આ માટે તમે સુકી દ્રાક્ષને દૂધમાં ઉકાળી શકો છો અથવા ગુલકંદને બદલે દૂધ સાથે સુકી દ્રાક્ષ લઈ શકો છો.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Leave a comment