લિવર અને હાર્ટ ને તંદુરસ્ત રાખતી કિસમિસ એનર્જી વધારવા માટે લાભદાયાક છે

સૂકા મેવામાં ઘણાં લોકોને બદામ ભાવતી હોય તો ઘણાંને કાજુ પ્રિય હોય , વળી ઘણાં અખરોટ ખાવાનું પસંદ કરતા હોય પણ કિસમિસ એવો સૂકો મેવો છે કે જે લગભગ દરેક વ્યક્તિને ભાવતી જ હોય . નાના હોય કે મોટા દરેકને કિસમિસ ભાવતી જ હોય છે . તેનો ખાટોમીઠો સ્વાદ બધાને પસંદ હોય છે . કિસમિસ … Read more