ચહેરા પર ચોખાનું પાણી લગાવવા માટે પહેલા ચોખાનું પાણી બનાવવું જરૂરી છે. આ પાણી બનાવવા માટે એક કપ ચોખાને ઓછામાં ઓછા અડધો કલાક પાણીમાં પલાળી રાખો. તમે માત્ર સફેદ ચોખા જ નહીં પણ લાલ ચોખા, બ્રાઉન રાઈસ કે બાસમતી ચોખાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

ચોખાનું પાણી તૈયાર કરવાની બીજી પદ્ધતિ પણ અપનાવી શકાય છે. આ માટે, વધુ પાણી ઉમેરીને ચોખાને રાંધો અને ચોખા રાંધ્યા પછી, તેના પાણીને ફેંકી દેવાને બદલે, તેને અલગ વાસણમાં વાપરવા માટે બહાર કાઢો. ટોનર તરીકે અરજી કરો આ ચોખાના પાણીને ચહેરા પર લગાવવાની ઘણી રીતો છે, જેમાંથી પહેલી રીત તેને ચોખાના ટોનરની જેમ લગાવવાનો છે. ચોખાના પાણીને ટોનર તરીકે લગાવવા માટે તેને કોટનમાં લઈને ચહેરા પર ઘસો. થોડા સમય પછી, જો તમે ઇચ્છો, તો તમે તમારો ચહેરો પણ ધોઈ શકો છો. ફેસ માસ્કમાં મિક્સ કરો તમે તમારા કોઈપણ ફેસ માસ્ક બનાવતી વખતે અથવા બહારથી લાવેલા ફેસ માસ્કમાં ચોખાનું પાણી ઉમેરી શકો છો. ચોખાનું પાણી ચહેરા માટે ફેસ માસ્કને વધુ સારું બનાવશે. ચણાના લોટમાં ચોખાનું પાણી મિક્સ કરીને લગાવવાથી પણ ચહેરા પરના દાગ હળવા થઈ જશે. ચોખા આઇસ ક્યુબ્સ ચહેરા પર કુદરતી ચમક મેળવવા માટે ચોખાના પાણીમાંથી આઈસ ક્યુબ બનાવી શકાય છે. આ માટે આઈસ ટ્રેમાં ચોખાનું પાણી ભરો અને તેને સેટ થવા દો. જ્યારે પાણી બરફ બની જાય ત્યારે તેને આંખોની નીચે સહિત સમગ્ર ચહેરા પર લગાવો. આ આઈસ ક્યુબ્સથી ચહેરો ચમકદાર બને છે, આંખોમાં ખીલની સમસ્યા દૂર થાય છે, ફોલ્લીઓ હળવા થાય છે અને ત્વચા પણ કોમળ બને છે.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *