મેકઅપ થી તમારી સુંદરતામાં લગાવો ચાર ચાંદ વધુ જાણવા ક્લિક કરો

ચહેરા પર સુંદર મેકઅપ તમારા વ્યક્તિત્વને સકારાત્મક દેખાવ અને આત્મવિશ્વાસ આપે છે. તો સૌ પ્રથમ, જાણો તમારા મેકઅપ કેવા હોવા જોઈએ.

૧.મેકઅપના નિયમો :યોગ્ય મેકઅપ માટે, યોગ્ય ફ્લ્સ અને એપ્લીકેટર હોવું જરૂરી છે.

૨.ટીશ્યુ: મેકઅપની સફાઈ અને ફિક્સિંગ માટે ટીશ્યુ પેપર જરૂરી છે.

3.કોટન બડ :આંખોના મેકઅપ માટે ભૂલો સુધારવા અથવા મેકઅપ સાફ કરવા માટે આ જરૂરી છે. 4 કોટન વુલ :ભીનું કોટન ક્લીન્ઝીગ માટે જરૂરી છે .

૫.બ્રસ અને એપ્લીકેટર : પાવડર, આઇ શેડો, લાઇનર અને બુશ લગાવવા માટે વિવિધ પ્રકારની બ્રસ ની જરૂર પડે છે. આઇશેડો માટે લાઇટવેઇટ ટૂલનો ઉપયોગ કરો.

૬.મેકઅપ બ્તરસ :મેકઅપ કર્યા પછી તમે સુંદર લાગો છો તેનો મોટો ભાગનો ફાળો સૌંદર્ય પ્રસધાનના યોગ્ય બ્રશથી મેકઅપ સારી રીતે કરવામાં આવે છે.

૭ .આઈશેડો બ્રસ : આંખનો રંગ ચળકતો બનાવવા માટે મેચિંગ આઇશેડો આંખો પર લગાવી શકાય છે. આઇશેડો બુશ સાથે પોપચા પર આઇશેડો લગાવો.

૮.આઈશેડો બ્લેન્ડિંગ બ્રસ : જો આઇશેડો યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવે તો તે વધુ પ્રકાશ નિખાર આપે છે. બ્લેન્ડીંગ બુશનો ઉપયોગથી વ્યવસ્થિત રીતે ફેલાવીને લગાવો . આ બ્રસ પોપચાં પર એકસરખો આઈશેડો બ્લેન્ડ કરે છે .

૯ .આઇશેડો સ્પોન્જ એપ્લીકેટર : સ્પોન્જ એપ્લીકેટર તમને નરમ લાગણી સાથે સારા પરિણામ આપે છે. તમે આઇશેડોઝ પણ લાગુ કરી શકો છો અને સ્પોન્જ એપ્લીકેટર સાથે તેમને મિશ્રિત કરી શકો છો.

૧૦.આઇબ્રો બ્રસ અને ઓઈલેશ કોમ્બ : આ ટુ -ઇન-વન તમારી વેનિટી કેસમાં હોવી જોઈએ. આ બ્રશનો ઉપયોગ કરીને આઇબ્રો સજાવો .અઈલેશ કોમ્બ ચોંટી ગયેલી પાપણ ને છુટી પાડવામાં મદદ કરે છે.

૧૧ લિપલાઇનર પંપ: જો લિપસ્ટિક વ્યવસ્થિત રીતે લગાવવામાં આવે તો હોઠની સુંદરતા ચાર ચાંદ લગાવી શકે છે. લિપલાઇનર ફક્ત તમારા હોઠને સુંદર બનાવવા માટે મદદ કરે છે.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Leave a comment