આ રીતે ઘરે જ બનાવો ગુજરાતી ખાંડવી

સામગ્રી

ચણા નો લોટ ,લીલા ધાણા ,તેલ, તલ, રાઈ હીંગ ,લાલ મરચું પાવડર ,હળદર ,છાસ ,મીઠું,મીઠા લીમડાના પાન

બનાવવાની રીત

સૌથી પહેલા એક કપ ચણા નો લોટ લઈશું તેની સામે અઢી કપ છાસ થોડી ખટાશ પડતી લેવાની છે હવે તેમાં મીઠું એડ કરીશું,ત્યારબાદ અડધી ચમચી હીંગ એડ કરીશું.

હવે આપણે અડધી ચમચી હળદર નાખીશું,હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું, આમાં ગઠા ના પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે,આ માપ ખાસ ધ્યાન રાખજો એક કપ લોટ લો તો અઢી કપ છાસ લેવાની છે તો તમારી ખાંડવી એકદમ પરફેક્ટ બનશે.

હવે મિશ્રણ ને કુક કરી લઈશુંઆ મિશ્રણ ને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. મિશ્રણ ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે મિશ્રણ એકદમ સરસ તૈયાર થયું કે નઈ તે કઈ રીતે આપણ ને ખબર પડે? જોઈ લઈએ. આપણે મિશ્રણ માં ચમચી મુકીશું જો ઊભી રહે તો સમજી લેવાનું કે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે હવે સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. અને એવું લાગે તો ફરી થી ગેસ ચાલુ કરી લેવાનો.

હવે ખાંડવી ને સ્પ્રેડ કરી દઈશું.આપણે પ્લેટફોર્મ પર પણ સ્પ્રેડ કરી શકીએ છીએ,કોઈ પાટલા પર પણ સ્પ્રેડ કરી શકીએ છીએ અત્યારે આપણે પાટલા પર કરીશું.સ્પ્રેડ કરી ત્યારે થોડુ તેલ લગાવી.

હવે ખાંડવી સરસ સ્પ્રેડ થઈ ગઈ છે હવે તેને કટ કરી લઈશું,જેથી આપણે રોલ બનાવીએ ત્યારે ઈઝી પડે હવે ખાંડવી ને ઠંડી થવા દઈશું હવે રોલ વાળી લઈશું. એકદમ સરસ રોલ વળી ને તૈયાર થઈ ગયા છે.

હવે સૌથી પહેલા આપણે લાલ મરચું છાંટી લઈશું હવે વઘાર રેડી કરી લઈશું, તો એક ચમચી તેલ લઈશું,ત્યારબાદ તેમા એક ચમચી રાઈ ,એક ચમચી તલ અને મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું,હવે વઘાર તેની પર એડ કરીશું.

જ્યારે પણ ખાંડવી નો વઘાર કરતા હોય ત્યારે એ વાત નું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બહુ વધારે પ્રમાણ માં તેલ નથી લેવાનું નઈ તો ખાંડવી તેલ વારી થઈ જશે.હવે તેમાં લીલા ધાણા ગાર્નીશ કરીશુ.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Leave a comment