સામગ્રી :

  • ૮ સ્લાસ્લાઈસ બ્રેડ
  • ૬ ટેબલ સ્પુન ન્યુટેલા
  • ૪ સ્લાઈસ ચીઝ
  • માખણ બ્રેડમાં લગાવવા

બનાવાની રીત :

સૌપ્રથમ બધી બ્રેડની ઉપર ન્યુટેલાને સારી રીતે લગાવી દેવું. ન્યુટેલા લગાવ્યા બાદ તેના ઉપર ચીઝનું લેયર લગાવવું. હવે તેના ઉપર ન્યુટેલા લગાવેલ બીજી સ્લાઈસ તેના પર મુકવી .

હવે ગ્રિલ્ડ કરવા માટે તૈયાર કરેલા બ્રેડની ઉપર થોડું બટર લગાવવું. ત્યારબાદ સેન્ડવિચ ને ગ્રેલરમાં શેકવા મૂકી દેવી. ગ્રેલરમાં સેન્ડવિચ જ્યાં સુધી બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી રાખવી. જયારે ગ્રીલ થવાની થોડી થોડી સુગંધ આવે એટલે બહાર કાઢી લેવી.

હવે તેને બરાબર વચ્ચે થી ૨ ભાગમાં કાપી નાખો. તો તૈયાર છે ફટાફટ બની જાય અને બાળકોની ફેવરીટ એવી ગ્રીલ ચોકલેટ ચીઝ સેન્ડવિચ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *