1 હેડકી, ઓડકાર કે ઉલટી થતી હોય તો કેળાના પલ્પમાં હીંગ સમાન માત્રામાં મેળવીને ખાવાથી ઉલ્ટી, ઓડકાર, હેડકી બંધ થઈ જશે.

2 જેમની યાદશક્તિ નબળી હોય તેમણે દસ ગ્રામ હિંગ, વીસ ગ્રામ કાળું મીઠું અને એંસી ગ્રામ બાય-બુડંગ ભેળવીને દરરોજ થોડા ગરમ પાણી સાથે ફેંકવું જોઈએ. યાદશક્તિ સારી રહેશે.

3. તે રોજિંદા ખોરાક જેમ કે શાકભાજી અને કઠોળમાં હિંગનો છંટકાવ કરવાથી પેટનું રક્ષણ કરે છે.

4. છાતીમાં લાળ કે કફ જામે ત્યારે પાણીમાં હિંગ નાખી લોશન બનાવો અને તેને છાતી પર 2-3 દિવસ સુધી ઘસવાથી ઉધરસની સાથે કફ પણ નીકળી જશે.

5 ખરાબ પાચનને કારણે પેટમાં તકલીફ થતી હોય તો હિંગાષ્ટકનું ચૂર્ણ લેવાથી પાચન મટે છે.

6. દાંતના દુખાવામાં હીંગ ત્યા લગાવીને રાખો આરામ મળશે.

7. દાદ કે ચામડીના રોગમાં હિંગને પાણીમાં ઓગાળીને પેસ્ટ બનાવીને તેના પર લગાવવાથી આરામ મળે છે.

8. ઓછું સાંભળવા પર બકરીના દૂધમાં હિંગ નાખી બે ટીપા કાનમાં નાખો, પછી રૂ નાખીને સૂઈ જાઓ. સવારે કાન સાફ કરો, થોડા દિવસોમાં તમને સારી રીતે સાંભળવા લાગશે.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *