નાના મોટા બધાને ભાવે તેવી વૈજ બિરયાની તમે પણ બનાવો શીખવા માટે ક્લિક કરો અને વાંચો

સામગ્રી : સામગ્રી રાઇસ બનાવવા માટે 2 કપ – બાસમતી ચોખા 2 નંગ – તમાલપત્ર 1 ટૂકડો – તજ 2-3 નંગ – લવિંગ 2-3 નંગ – કાળામરી 2-3 નંગ – લીલી ઇલાયચી સ્વાદાનુસાર – મીઠું ગ્રેવી બનાવવા 1 નંગ – ગાજર (સમારેલું) 1/2 કપ – વટાણા 1/2 કપ – ફુલાવર 5-6 નંગ – ફણસી 1/2 … Read more