બજાર ના કેમિકલ વાળા ફેશવોશ ને કરો બાય બાય અને રીતે ઘરે બનાવો ફેશવોશ

દરરોજ તમે ચહેરો ધોવા માટે ફેસવોશ નો ઉપયોગ કરો છો. બજારમાં મળતા મોટાભાગનામાં હાનિકારક રસાયણો હોય છે જે ત્વચા માટે લાંબા ગાળે જોખમી બની શકે છે. ચહેરા પરના પિમ્પલ્સ અને ડાઘોને દૂર કરવાનો દાવો કરે છે તે તમામ ઘટકો આ ઘટકોમાં મળી શકે છે, જે ત્વચાની સામાન્ય રોગોથી માંડીને ત્વચાના કેન્સર સુધીની હોય છે. જો … Read more