નાના બાળકો તેમજ ભગવાન ના પ્રસાદ માટે ઘરે જ બનાવો આ સ્વાદિસ્ટ સુખડી રેસિપી જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો | sukhdi recipe in gujarati

સામગ્રી: sukhdi recipe in gujarati | sukhdi banavani rit | sukhdi sweet બનાવવાની રીત: એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકો. ઘી ગરમ થઇ જાય એટલે ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દો. લોટ લાલાશ પડતો થાય ત્યાં સુધી ધીમે ધીમે શેકી લો.લોટ શેકાઈ જાય પછી તેમાં ગોળ ઉમેરી હલાવી તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવો. તૈયાર થયેલી સુખડી … Read more