બેકિંગ સોડા વાનગીઓ બનાવવા ઉપરાંત, તેનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ થાય છે ચાલો જાણીએ તેના વિશે

બેકિંગ સોડા રસોડામાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતા ઘણામાં પણ આવે છે. બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કેક, કૂકીઝ વગેરે બનાવવા માટે થાય છે. બેકિંગ સોડાને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ (નાહકો) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઘણી ઉત્તમ વાનગીઓ બનાવવા ઉપરાંત, તેનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ થાય છે. ચાલો જાણીએ બેકિંગ સોડાના ઘણા ફાયદાઓ વિશે – બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ એસિડિટીએ … Read more