દાઝી ગયેલ વાસણ માંથી ડાઘ દુર કરવા માટે અપનાવી જુઓ આ ટીપ્સ

કેટલીક ઘરેલુ વસ્તુના ઉપયોગથી તમારા બળી ગયેલા વાસણને પહેલા જેવા જ ચમકીલા બનાવી શકો છો. તો આવો જોઇએ કે તે કઇ ઘરેલુ વસ્તુઓ છે કે જેનાથી વાસણમાં પડી ગયેલ દાઝ કાઢી શકાય. લીંબુનો રસ નો કરો ઉપયોગ સૌપ્રથમ એક કાચૂ લીંબુ લો અને તેને વાસણનીપડેલ દાઝ પર લગાવી લો અને ત્યાર પછી તેમાં ગરમ પાણી … Read more