Tag: Athana masalo

અથાણા બનાવતા પહેલા ઘરે જ બનાવો તેનો મેથીયો મસાલો જે કેરી,ગુંદા,મેથી ચણા જેવા દરેકમા આવશે કામ

ગુજરાતના લોકો અથાણાંના બહુ શોખીન હોય છે. અથાણા વિના થાળી અધૂરી રહે છે. તો આ સીઝનમાં ઘરે જ બનાવો અથાણાનો મેથીમસાલો. ઉનાળો આવતા જ ઘરે ઘરે અથાણા બનાવવાનું શરૂ થઈ…