કાચી કેરીની સીઝન માં ઘરે જ બનાવી લો આમચૂર પાવડર

સામગ્રી: ૨-૩ દેશી કાચી કેરીજરૂર મુજબ મીઠું બનાવાની રીત : સૌપ્રથમ ખાટી હોય તેવી દેશી કાચી કેરી લો. તેને ધોઇને લૂછી લો. ત્યારબાદ છાલ ઉતારી લાંબી ચીરીઓ કરી લો. ચીરીઓ વધુ પાતળી કે જાડી ન કરવી. હવે કેરીની બધી ચીરીઓમાં મીઠું મિક્સ કરીને થાળીમાં પાથરી દો. ત્યારબાદ તેને તડકમાં 2-3 દિવસ સુધી સૂકવવા મૂકો. ચીરીઓ … Read more